Publikationer

Publikationer:

Det sociales ABC. København: U press 2020

Kostelige kvinder. København: Upress 2013.

Der Lear-Komplex. E-bog. København: U press 2013. Orginaltitel: Learkomplekset

Jeux de mots, jeux sociaux - Invitation au social. E-bog. København: U press 2013. Originaltitel: Det socialanalytiske perspektiv.

On Respect. E-bog. København: Aarhus University Press 2011. Originaltitel: Om respekten.

Learkomplekset. København: Aarhus Universitets Forlag, 2010.

Om socialanalytikken. GNOSIS Vedhæftninger, Forskningscenter GNOSIS v. Aarhus Universitet, 2008.

On Thinking – or the secret passages of the mind. GNOSIS Vedhæftninger, Forskningscenter GNOSIS v. Aarhus Universitet, 2008.

Om vreden. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2006.

Om respekten. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2005.

The Libertine`s Nature (translation: Stacey M. Cozart and Lotte Broe). København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2005. Originaltitel: Libertinerens natur.

Det snakkende demokrati. Sammen med Claus Holm. Danske Dagblades Forenings debatserie nr. 11, 2001.

Diagnosis I. Filosoferende eksperimenter. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1999.

Diagnosis II. Socialanalytiske fatninger. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1999.

Diagnosis III. Pædagogiske forhold. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1999.

Paul ricceur. In the conflict of interpretations (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1996.

Moders-mål. Dansk er dejligt - også i folkeskolen. Temahæfte i forbindelse med de tre konferencer for skolebestyrelser i Fyns Amt, 26. oktober, 2. november og 30. november 1996.

Libertinerens natur. Århus: Modtryk, 1994.

Der Mensch isst nicht was er ist. Arbejdspapirer fra Center for Kulturforskning. Århus, 1993

Settling the values. Arbejdspapirer fra CfK. Århus, 1993

Det socialanalytiske perspektiv. Århus, 1992. Århus Universitetsforlag. (2. udgave, København, 2000).

Det videnskabelige perspektiv. Århus: Århus Universitetsforlag 1992..

Smagens analytik. Århus: Modtryk, 1991.

Det sociale selv - invitation til socialanalytik. Århus, 1990. Aarhus Universitetsforlag. (2. udgave, København, 2000).

Der Wille zur Ordnung (aus dem dänischen von Bengt Moss-Petersen). Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989. Originaltitel: Viljen til orden

Tragik der Aufklärung - Nietzsches kritik der Metaphysik . Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1989.

Immediacy lost: construction of the social in Rousseau and Nietzsche. København: Akademisk Forlag, 1988. Originaltitel: Den sociale excorsisme.

Viljen til orden. Århus: Modtryk.1988.

Den sociale excorsisme eller den tabte umiddelbarhed - konstruktion af det sociale hos Rousseau og Nietzsche. (Disputats). Århus: Modtryk 1987.

Lys, luft og renlighed - den moderne socialhygiejnes fødsel. (S.m. J. E. Kristensen). København: Akademisk Forlag 1986.

Vetandets politik. Stockholm: Symposion Bokförlag 1986.

Nietzsche - en tragisk filosof (red. s. m. J. E. Kristensen & J. Erslev Andersen). Århus: Modtryk,1985.

Foucaults Blik (red. s.m. J. E. Kristensen). Århus: Modtryk, 1985.

Turisme og reiseliv (red. s.m. J. K. Jacobsen). Aalborg: NSU 1984. .

Karl Marx og den moderne verden (s.m. J. Carlsen, H.-J. Schanz & H. J. Thomsen). København: Gyldendal 1984.

Kroppen i focus. Gerlev: Bavnebakke1982. (2. udgave, København, 2000).

Bidrag til kollektivværket, Idéhistoriske Tekster II. København: Gyldendal 1982.

Materialstrukturernes indflydelse på de sociale relationer (red.: s.m. P. A. Sørensen og I. Jørgensen). Aalborg: NSU 1981.

Magten og den sociale diskurs. Aalborg: Aalborg universitetsforlag 1981. (2. udgave, København, 2000).

Bidrag til kollektivværket, Idéhistoriske Tekster I. København, 1980. Gyldendal.

Kapitalisme, behov og civilisation. 2 bind (s. m. J. Carlsen, H.-J .Schanz & H. J. Thomsen). Århus: Modtryk 1980.

Magtens Fysik. Ålborg: NSU 1979. (2. udgave, København, 2000).

Socialisationskritik og politisk praksis. København: Rhodos 1978.

Filosofikritisk rekonstruktion - Om Althusser og kapitallogikken. København: Rhodos1977.

 

Oversættelser:

Om historiens nytte. I: Friedrich Nietzsche: Historiens Nytte, København, 1994 (indledning og oversættelsesrevision s.m. Jens Erik Kristensen).

Friedrich Nietzsche: Afgudernes ragnarok - eller hvordan man filosoferer med hammeren . (Oversættelse, indledning, noter s.m. J. E. Kristensen). København: Gyldendal 1993. .

 

Artikler og kapitler:

(articles and chapters:)

 

2012 (to be completed)

Læs klassekampen : Om Louis Althussers intervention. In: Marxistiske strømninger. Kbh. 2012

Libertinerens uorden. In Mads Julius Elf, red: 1700-tallet sort på hvidt. Aarhus 2012; Aarhus Universitetsforlag.

 

2011

Nypuritanismens paradoks: Too sexy for my shirt. Available from http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/nypuritanismens-paradoks.

Succespædagogikkens udfordring. In: Dansk Paedagogisk Tidsskrift, Vol. 59,

Værdiernes triumf. In: Københavns Stiftsårbog 2011.

2010

Learkomplekset indvarsler datterens æra. Asterisk (nr. 53).

Marginaliseringsmagten: Om skævhedspædagogik. Unge Pædagoger (nr. 5).

Om patologiseringen af tristhed (s.m. Claus Holm). In: Det diagnosticerede liv (ed. Brinkmann, S.). Århus: Klim.

Sønnernes svanesang. Berlingske Tidende.

2009

Manden bag kvinden. I: Christensen, H.R. (red): Lys og sang. Forlaget Klim.

Viser talentet sig selv vej? Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 3.

Sade og den naturlige politik. Standart, nr. 4

Mønsterbrydere – Fra helte til ligegyldigheder (s.m. Claus Holm). Information, 5. maj 2009

Fra velfærd til velværd (s.m. Claus Holm). Gjallerhorn: Pædagogisk tidsskrift, nr. 10.

Viser talentet sig selv vej? (s.m. Claus Holm). Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr.3.

Om raskhedsfremme. I: Carlsson, M.; Simovska, V.; Jensen, B.B. (red.):Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Aarhus Universitetsforlag.

Untraditional Education. I: Kemp, P. (red.): Commitment in Education. 2009. LIT Verlag.

Menneskeforagten. I: Hendriksen, H.M.; Kemp, P.; Olsen, A.-M.E. (red.): Udfordringer. København 2009. Tiderne Skifter.

Mønsterbrydere – fra helte til ligegyldigheder (s.m. Claus Holm). Information, 05. maj 2009

Røgslør. I: Glasdam, S. (red): Folkesundhed i et kritisk perspektiv, København 2009.

 

2008

Tilmed emmer det hele af liv. I: Høiris, O., Ledet, T. (red.): Romantikkens verden, Århus 2008.

Hjernen går på nerverne. Information, 16. maj 2008.

Det passer skam. Information, 19. marts 2008.

Gammelt godt. Information, 23. januar 2008.

2007

Die dänische Art. Eine Kritisches Betrachtung des Dänisches Bildungssystems. In: Inken Dose et. al. (hg.): Vorbildfunktion vs. Entsorgungspädagogik?

Schulpolitik und Bildung in Skandinavien und Deutschland. Berlin 2007.

Hommage aux traducteurs. Lettre, vinter 2007, nr. 37.

CV-loyalitetens ulidelige lethed. (S.m. Claus Holm) DMstud.bladet, nr. 1, 2007.

Forskel på gavtyven og lurendrejeren, Information, 07. november 2007.

Vi prøver lige med en test. Information, 12. september 2007.

Fra velfærdsstat til velværestat. (S.m. Claus Holm) Information, 25.-26.august 2007.

Det sølle selvværd. (S.m. Claus Holm) Weekendavisen, 24. august 2007.

Led efter viden! Information, 02. maj 2007.

Fertilizer. Information, 18. april 2007.

Prioriteringer: Pædagogik, pædagogik, pædagogik . Information, 09. marts 2007.

Tilblivelse. Information, 10. januar 2007.

2006

At være eller ikke være - et skilsmissebarn. I: Årsberetning 2005, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, København 2006.

Ønsker for ønskepædagogikken. I: Per Kjeldsen og Erik Schmidt (red.): Terrængående visioner for folkeskolen. Aalborg/Odense 2006.

Underskrift som overskrift. Information, 19. september 2006.

Forskningens handyman. Information, 15. november 2006.

Pirater i verdensklasse. Information, 7. juni 2006.

Hjælp endnu en transfusion! Information, 15. februar 2006.

Videnspolitik for den rastløse elite. Information, 12. februar 2006.

2005

Til forkludringens didaktik. Uddannelse, nr. 5

Jeg har da ret til at sige, at folk har nogle tåbelige værdier. Interview med Lars-Henrik Schmidt. I: Centreringer ? om krop, sport og idræt, 1 udg., Forlaget Bavnebanke, Gerlev Idrætshøjskole, Gerlev 2005.

Ro på! I: Årsberetning 2004, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, København 2005.

’History’ of the Present regarded as the Past of the Future. In: Peter Kemp

(ed.): History in Education. Copenhagen 2005.

Novelliseringens modernisering af realiteten. Turbulens.net. 2005.

Bær din stress dygtigt. (S.m Claus Holm), Turbulens.net. 2005.

Skam få dig. (S.m. Claus Holm), Månedsmagasinet skolen, nr. 6, 2005.

Skam få dig. (S.m. Claus Holm), Turbulens.net. 2005.

2004

Kan man indgå kompromiser uden at kompromittere sig? I: Årsberetning 2003, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, København 2004.

Også du, min ven, er designer! (S.m. Claus Holm), Designmatters, nr. 8, 2004.

Peter Pan-pigernes fremmarch. Kronik i Kristeligt Dagblad, 28. december 2004.

For fremtiden. Folkeskolen, nr. 34, (121) 2004.

Går det snart op for journalisten? (S.m. Claus Holm), Information, 29. juni 2004.

Lykken er en overkommelig diagnose. I: Teknologirådet: Medicin til raske – en syg idé? Resume og ekspertoplæg fra konference på Christiansborg den 21. januar 2004. København 2004.

1. bud: Du skal ikke føle dig urask. Kronik i Politiken, 13. februar 2004.

2003

Invitation til en libertinær pædagogik. Opinion, 2003, nr. 10.

Slagfærdighedens endeligt. Sognebladet Skovhoved Avis, december 2003 – januar 2004, nr. 70.

Også du er speciel… I: Henning Asp-Poulsen (red): En rummelig skole – en hvidbog med 11 foredrag. Aalborg: Skoleforvaltningen Aalborg Kommune,

2003.

De sejrede, de så, de kom. (s. m. Claus Holm) I: Finn Horn og Henrik Kaare Nielsen (red.): Universitet til tiden? Århus: Klim, 2003.

The Deference between People. In: Jean Ferrari et. al. (red.): Socrates for Everybody. Paris: Libraire Philosophique J. VRIN, 2003.

Glædesløs videnspolitik. Magisterbladet, august 2003, nr. 13.

Det normale menneske er en statistisk illusion. I: Jens Kerte: De intellektuelle i virkeligheden. København 2003, Aschehoug.

Opbremsning på halvvejen. (s.m. Claus Holm) Kronik i Kristeligt Dagblad, d. 31. juli 2003.

Høringssvar til udkast til ny universitetslov. Brev til VTU af 02.12.2002. I:

Bjarne Wahlgren (red.): Årsberetning 2002. København: Danmarks Pædagogiske Universitet, 2003.

Fordømt til ungdom. Tale til årsfesten 2002. I: Bjarne Wahlgren (red.):

Årsberetning 2002. København: Danmarks Pædagogiske Universitet, 2003.

Forskning reduceres til formidling. Politiken, d. 12. maj 2003.

2002

Institutstrukturen ved Danmarks Pædagogiske Universitet. I: Bjarne Wahlgren (red.): Årsberetning 2000-2001. København : Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002.

Om universitetets idé. Tale til årsfesten 2001. I: Bjarne Wahlgren (red.):

Årsberetning 2000-2001. København : Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002.

Forskningstilknytning betyder tilknytning til forskning. I: Bjarne Wahlgren (red.): Årsberetning 2000-2001. København : Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002.

Den rige personlighed. Unge pædagoger, nr 5, 2002.

Den rige personlighed er livsduelig. Politiken, torsdag d. 10. oktober 2002.

Kære DAGEN. Sammen med Claus Holm. DAGEN, den. 27. september 2002.

Den anden som belastning – om reproduktiv kloning. Sammen med Claus Holm. Slagmark nr. 35. Tema: Den moderne medicin, 2002.

For meget af det gode. Sammen med Claus Holm. Kronik fra Kristeligt Dagblad bragt i Finsen Nyt, juli 2002.

For meget af det gode. Sammen med Claus Holm. Kronik i Kristeligt Dagblad, torsdag d. 13. juni 2002.

At føde sig selv. Sammen med Claus Holm. Kronik i Politiken, mandag d. 3. juni 2002.

Frøer og tudser - om brugen af lykke piller. Sammen med Claus Holm. Social Kritik nr. 79, april 2002.

Livsduelighed. I: John Rydahl og Mette Krogh (red.):

Kristendomskundskab/livsoplysning. København: Gyldendal Uddannelse, 2002

2001

Sundhedspædagogikken og jagten på et livsindhold. Månedsskrift for praktisk lægegerning, september 2001.

Læreren skal ikke være professionel mor. Politiken 30. august 2001.

Pædagogikkens egenart: Kunsten at opdrage. I: Introduktion til pædagogik. Finn Held og Flemming Olsen (red.): København: Frydenlund, 2001.

Institutstrukturen ved DPU. (En forkortet udgave) Folkeskolen, nr. 22, 31. maj 2001.

Den dansende skole. Uddannelse, 2001, nr. 2, s. 3-8.

2000

Livslang kompetenceudvikling gennem læring. I: Inge Bryderup (red.): DPI 2000. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 2000.

1999

Dannelse på ny - om det socialanalytiske perspektiv på velfærdssamfundets dannelsesformer. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1999, 1, 32-45.

Schmidt, Lars-Henrik: Hvad er socialanalytik? Om kategorien socialanalytik. I: Øjeblikket, 1999, efterår, 20-23.

1998

Utraditionel dannelse. I: Birgitte Holm (red.): Det æstetiske i et dannelsesperspektiv. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1998. S. 9-28.

Den sorte gryde - spørgsmål forud for kannibalernes indtogsmarch. I: Det Etiske Råd (udg.): Giv mig dit hjerte - organdonationens etiske dilemma. København: Det Etiske Råd, 1998. S. 49-60.

Individets nye stilling i uddannelsesbilledet. AKF Nyt, 1998, 3, 30-34.

Folkeskolens Trivialisering. I: Erik Schmidt (red.): Folkeskolens Potemkinkulisser - Et kulturkritisk modspil. Odense: Forlaget Fjordager, 1998. S. 165-199.

Socialpædagogikkens genkomst. Tidsskrift for Socialpædagogik, 1998, 1, 12- 23.

Voksenundervisning og sindslidende. I: Anne Breumlund, Lisbeth Dybro, Inger Bruun Hansen, Søren Langager, Gitte Sybrandt (red.): Voksenundervisning og Sindslidende - konferencerapport 1997. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1998. S. 11-19.

Vidensfjenden. VERA, 1998, 4, 85-87.

Læring i praksis - et teoretisk perspektiv på studenters læring ved praksis i skole og børnehave. I: Praksis for neste årtusen. Rapport fra nordisk konferanse om praksis i førskolelærer- og lærerutdanningene. Bodø: Høgskolen i Bodø, 1997. S. 1-9.

Den naturlige identitetsfølelse mellem nordisk kultur og europæisk civilisation. I: Per Støvring (red.): De nordiske sprog i Europa. NORDMÅL-Forum 3.-4. september 1997. Nordisk Ministerråd, 1998. S. 67-77.

En pædagog skal kunne klare nogle tæsk. Særnummer PULS pædagogstuderendes blad - Konference om Uddannelsestænkning Nyborg Strand den 12.-13. januar 1998, S. 6-9.

Faglighed og fordybelse - om kvalitet i et uddannelsessystem. I: Undervisningsministeriet: Referat af Rektormødet 1997. København: Undervisningsministeriet, 1998. S. 52-54.

Uddannelse - Selvdannelse. I: Annette Kruhøffner, Åse Lading, Henrik Vestergaard Petersen, Agnes Witzke, Anders Østergaard (red.): Det multipædagogiske gymnasium. Hillerød: Amtscentret for Undervisning - Frederiksborg Amt, 1998. S. 18-48.

Læring i praksis. Et teoretisk perspektiv på studerendes læring ved praktik i skole og børnehave. Unge Pædagoger, 1997, 7, S. 16-26.

Frem til det sociale. VERA, 1998, 2, S. 78-85.

1997

Ridderen af den gode sag. VERA, 1997, 1, S. 4-19.

Modernitetens sjette sans - ifølge Nietzsche. I: Jørgen Kjaer (Hrsg.): Nietzsches Lyrik, Ästhetik und Kindheit in deutsch-dänischen Dialog. Aarhus: Aarhus University Press, 1997. S. 174-193.

Hvordan formidle håbet inden for den palliative medicin, og hvad er sandhed - om ritualisering af sandhedens indtræffen i form af døden. OMSORG, 1997, 3, S. 17-22.

Lærerpersonlighedens betydning. Henning Asp-Poulsen: Læreren i centrum - en hvidbog med syv foredrag. Aalborg: Skoleforvaltningen Aalborg Kommune, 1997. S. 113-134.

Exit for statsmæssig oplysning. Samfundsøkonomen, 1997, 6, S. 3-46.

Modern Identity - On Social Conditions. I: Jacob Rendtorff, Adam Diderichsen & Peter Kemp (eds.): Social Development. Between Intervention and Integration. Copenhagen: Rhodos International Science and Art Publishers, 1997. S. 104-126.

Udemokratisk demokrati? - en kommentar til dansk succespædagogik. Uddannelse, 1997, 7, S. 49-56.

Moderne identitet. I: Bengt Molenader och May Thorseth (red.): Framsteg, myt, rationalitet. Göteborg: Daidalos, 1997. S. 145-163.

Praktik i rituel setting. I: PRAKTIK Kontakt, 1997, 2,1.

Commonness across Cultures. I: Anindita Niyogi Balslev: Cross-Cultural Conversation (Initiation). Atlanta: The American Academy of Religion. P. 119-132.

Praktisk viden og sygepleje. I: FOKUS på sygeplejen. København Munksgaard, 1997. S. 93-103.

1996

His Majesty the Baby eller Om individualiseringstvang. I: Efterskolen, 1996, 3, S. 79-82.

Løslad den pædagogiske forskning. Uddannelse, 1996, 8, S. 46-50.

Sociale vilkår for moderne identitet - fra 50'ernes eksistentialisme til 90'ernes begrænsningsetik. Kritik, 1996, 124, S. 62-71.

1995

Kvalificeret selvudvikling - om egenskaber og kundskaber. I: Pro & Contra - skriftserie om voksenuddannelse nr. 1. 1. årg. nov 95, København, 1995.

Strukturalisterne. I: Birgitte Rahbeck (red): Når mennesker undrer sig - Vestens filosofi gennem 2500 år, Århus, 1995, Centrum.

Sofister uden klasse - om pædagogiseringen af lærerrollen. I: Undervisningsministeriet (udg.): Lærerbilleder i en skole under forandring, København, 1995.

Velfærd til forhandling - om barmhjertighed, solidaritet og overbærenhed. I: Social Forskning August '95, København, 1995.

Temaer og tendenser i humaniora 1960-90. I: Finn Collin og Simo Køppe (red.): Humanistisk videnskabsteori, København, 1995, DRs Forlag (s.m. Jens Erik Kristensen).

Da humaniora ville være videnskab - Humanioras historie indtil år 1900. I: Finn Collin og Simo Køppe (red.): Humanistisk videnskabsteori, København, 1995, DRs Forlag (s.m. Jens Erik Kristensen).

Hvordan oplyse? I: Social Kritik nr. 36/95, København, 1995.

1994

Om traditionens nytte. I: Arbejdspapirer fra Center for Kulturforskning nr. 18, Århus, 1994.

Mer-villen. I: Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie nr. 22, Århus, 1994.

Den arme synder. I: Verner Møller (red.): Hooked - om vanvid og æstetik i sport og kropskultur. Odense, 1994. Odense Universitetsforlag.

Dødens libertiner. I: Bent Rosenbaum et al.(red.): Piano - Hommage à Per Aage Brandt; Århus, 1994. Århus Universitets forlag.

Traditionens nytte - om fordel og ulemper ved traditionen for humanistiske videnskab. I: Universitetslæreren nr. 72, København, 1994.

1993

Grænseløshedens tyranni - om lægefaglighedens tragiske dilemma. I: Aprippa 14. årg. nr. 3/4 København, 1993

Vitsen som signal om det sociale. I: Briksen. Aalborg, 1993

Retraditionaliseringen af humaniora? I: Kyndryp og Nielsen (red.): Æstetisk kulturarbejde; Århus, 1993.

Forglemmelsen. I: Slagmark nr. 20, Århus, 1993.

Mod det aftalte samfund. I: Grus nr. 39, 14.årg. Aalborg, 1993.

Den fortænkte sanselighed. Eller Kierkegaard som æstetiker uden kropslighed og etiker uden åndelighed. I: Eliassen og Eriksen (red.): Sanseligheder; Århus, 1993. Århus Universitetsforlag.

1992

Hvad idéhistorie også er. I: Jubilæumsskrift. Århus, 1992. Slagmark.

Machiavelli og kunsten at styre. I: Anton Ehlers (red.): Magtens tænker; København, 1992. Akademisk Forlag.

1991

Althusser? - Presente!. I: Slagmark nr. 20. Århus, 1991.

Dancing by the Pool - officiel disputatsopposition til 'Freuds narcissisme'. I: Læs nr. 10. Århus, 1991.

1990

Smagens analytik. I: Knut Ove Eliasen & Tore Eriksen (red.): Smag, sansning og civilisation. Århus, 1990.

De rene formers klarhed (s. m. J. E. Kristensen). I: UNDR - Nyt Nordisk Forum nr. 59. Århus, 1990.

Etik og socialpædagogik. I: Inge Bryderup og Søren Langager (red.): Følelseseksperter - Socialpædagogiske Tekster nr. 6. København, 1990.

Den videnskabelige arbejdes etik. I: Hans Fink & Kirsten Hastrup (red.): Tanken om enhed i videnskaberne. Århus, 1990.

Den interpreterende konstruktion. I: Den jyske Historiker nr. 50. Århus, 1990.

1989

Kan menneskerettighederne gøres gældende uden at være gyldige? (s.m. J. E. Kristensen). I: J. E. Kristensen (red.): Menneske - Rettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk. Akademisk Forlag. København, 1989.

Réflexions sur la répétition kierkegaardienne. I: Les Cahiers de Philosophie 8/9. Paris, 1989.

Kierkegaards gentagelse. I: Kredsen 55. årg. nr. 1. Århus, 1989.

1988

Anstændighedens konkrete etik. I: Nyt Nordisk Forum nr. 56. Århus, 1988.

Overføringens magt. I: Philosophia årg. 17. nr. 3-4. Århus, 1988.

Kærlighedens misgerninger. I: Philosophia, årg. 17, nr. 3-4. Århus, 1988.

At tænke anderledes. I: Metafysik og excorsisme. Slagmarks Skyttegravsserie. Århus, 1988.

Den forebyggende tanke (s.m. J. E. Kristensen). I: Overgangen. København, 1987; samt i Social Kritik nr. 1., årg. 1. København., 1988.

1987

Det uigenkaldelige. I: Philosophia årg. 16, nr. 3-4. Århus, 1987.

Det sociale bånd. I: Nyt Nordisk Forum, vol. 21, nr. 3. Århus, 1987.

Viljen til orden. I: Hans Fink et al. (red.): Grænser for rationalitet. Århus, 1987.

Videnspolitik. I: Agora årg. 5, nr. 4. Oslo, 1987.

Foucaults vilje til viden. I: Philosophia årg. 16, nr. 1-2. Århus, 1987.

At tænke på de aktuelle grænser. I: Slagmark nr. 9. Århus, 1987.

Viden, hvad er det? - et godt spørgsmål! I: Tidsskriftet den frie lærerskole. årg. 35. nr. 1. Ollerup, 1987.

I orden. Politisk Revy 24. årg. nr. 506. København, 1987.

1986

Juppi - Tyvlimomenttien epäjohdonmukainen valinta. I: Tiede & Edistys årg. 11, nr. 4. Helsinki, 1986.

Sexualitet og død - en analyse af program 1's implicitte opdelinger. I: Knud Lindholm Lua (red.): Program 1. København, 1986.

Små skillnader. I: Res Publica nr. 5/6. Lund, 1986.

Det inkonsekvente valg af stilmomenter. I: Information fra NSU nr. 3/1986.

Små forskelle. I: Passage nr. 1. Århus, 1986.

Kærlighedens misgerninger. I: Nordisk Forum nr. 47. København, 1986.

1985

Grønne bølger om bilifofi. I: Centring nr. 2. 4. årg. Slagelse, 1985.

Urheilu koneena via osana vihreää liikettä. I: Tiede & Edistys nr. 2/85. Helsinki, 1985.

Nietzsches biografi og receptionshistorie. I: Nietzsche - en tragisk filosof. Århus, 1985.

Den distancerende magt. I: Nietzsche - en tragisk filosof. Århus, 1985.

Nietzsches filosofi. I: Nietzsche - en tragisk Filosof. Århus, 1985.

En konfessionsløs tænkning. I: Foucaults Blik. Århus, 1985.

Malstrømmen. I: Schøllhammer/Sloth (red.): Dødens Tårer. Århus, 1985.

1984

Aforismeja urheilusta. I: Suomi nr. 11. Helsinki, 1984.

Den smitsomme promiskuitet. I: Litteratur og Samfund nr. 37. København, 1984.

Kønnets hemmelighed. I: Nordisk Forum nr. 41, vol. 19 nr. 1. København, 1984.

Nietzsches "næse". I: Slagmark nr. 2. Århus, 1984.

Rejsen som konsumtionsform. I: Schmidt/Jacobsen (red.): Turisme og reiseliv. Aalborg, 1984.

Turisme og rejseliv. I: Schmidt/Jacobsen (red.): Turisme og reiseliv. Aalborg, 1984.

1983

Kjønnets hemmelighet. I: Kontrast nr. 105. Oslo, 1983.

Den balancerende krop. I: Centring nr. 2. 2. årg. Slagelse, 1983.

Romantikken i praksis. I: Kritiske historikere nr. 2. København, 1983.

Magt, viden og renseelse. I: Grus nr. 9. 4. årg. Aalborg, 1983.

Sandhed og viden. Indledning til Søren Gosvig (red.): Epistemologi. København, 1983.

Pædagogikkens nytte. I: Den Frie Lærerskole, 30. årg. nr. 1., 1982 samt i Prisme - festskrift for Tværfag. Århus, 1983.

1982

Pedagogiken. I: Spavisa nr. 3. Oslo, 1982.

Konsumtionens sociologiske betydning. I: Grus nr. 6. 3. årg., 1982.

1981

Kultururikriisin ainesista. I: Länsimaisen kultuurin ja marxilaisuuden kriisi. Helsinki, 1981. KSL.

Rekordadfærd eller sportsliggørelse. I: Centring 2. årg., 1981/3-4. Gerlev, 1981.

Hvorfor findes der ikke gode og dårlige rekorder. I: Centring 2. årg., 1981/2. Gerlev.

Fem sportslige aforismer. I: Centring 2. årg., 1981/2. Gerlev.

Seksualitetens sceneri. I: Norsk filosofisk tidsskrift. Bergen/Oslo, 1981.

Discours et critique. I: Bulletin de CHE no. 4. Amiens, 1981.

1980

Kroppens afretning og idræt. I: Centring 1. årg., 1980/81.

Stilfærdigt forspil til den åbne marxisme. I: Philosophia årg. 9. nr. 1/2, 1980.

10 teser om pædagogikken. I: Kulturrosen 12. årg. nr. 31. København, 1980.

Utidige bemærkninger til pædagogikdiskussionen. I: Kulturrosen 12. årg. nr. 31. København, 1980.

Magt og andre navne. I: Teori og Praksis nr. 8. 1980.

1979

Tendientiøse bemærkninger til Teoriens Krise. I: Kulturrosen 11. årg. nr. 29. København, 1979.

Socialisation, behov og civilisationskritik (red. og indledning). Nordisk Forum nr. 22. København, 1979.

1977

A Marxist Theory of Class Struggle. I: Acta Sociologica, vol. 20 nr. 4. 1977.

Noter til kritikken af den politiske socialisation. I: Socialisationskritik. København, 1977. Rhodos.

Om historie og epistemologi. I: Omkring Althusserskolens videnskabsteori. København, 1977. Rhodos.

Socialisationsteori og hegemoniapparater. I: Socialisationsteori. I: Teori og Praksis nr. 6. GMT, 1977.

1976

Er det let at være marxistisk filosof? I: Symposion. Odense, 1976.

Det epistemologiske projekt. I: Johannesen og Nordenstam (red.): Historie, vitenskap og samfunn. København, 1976.

Althussers epistemologi. I: Johannesen og Nordenstam (red.): Historie, vitenskap og samfunn. København, 1976.

Epistemologi og marxisme. I: Kjell S Johannesen og Tore Nordenstam (red.): Historie, vitenskap og samfunn II. 1976.

 

Melance:

Den hvide hval – eller om afstandsteknologi. Asterisk, nr. 37, november 2007.

Sporsansen. Asterisk, nr. 36, september-oktober 2007.

Metriens anliggende. Asterisk, nr. 35, 2007

Marginaliseringsmagten. Asterisk, nr. 34, 2007.

Den lede stjerne. Asterisk, nr. 33, 2007.

Så en anden bli'r, hvad jeg aldrig ku' være. Asterisk, nr. 32, 2006.

Ledning. Asterisk, nr. 31, 2006.

At modnes tilpas. Asterisk, nr. 30, 2006.

Vidensbasaren. Asterisk, nr. 29, 2006.

Ladet med vrede. Asterisk, nr. 28, 2006.

Min nabos børn. Asterisk, nr. 27, februar 2006.

Erkendelse sker i brud. Asterisk, nr. 26, december 2005.

Nu med ryg. Asterisk, nr. 25, november 2005.

Low-tech-landets kombinationskunstnere. Asterisk, nr. 24, september 2005.

Processen over produktet. Asterisk, nr. 23, juni 2005.

Om vreden. Asterisk, nr. 22, april 2005.

Fri os for de frisattes friheder. Asterisk, nr. 21, februar 2005.

Den grimme ællings svanesang. Asterisk, nr. 20, december 2004.

Jeg stresses, altså er jeg. Asterisk, nr. 19, 2004.

Ufærdige tanker. Asterisk, nr. 18, august 2004

Oplysning til vedkommende. Asterisk, nr. 17, juni 2004.

Evidence-based Education – the Danish Way. Printout of speech and questions from the OECD-U.S. Meeting om Evidence-Based Policy research in Education. April 2004.

The Pursuit of Talent. Asterisk, nr. 16, april 2004.

Nedsat beundringsevne. Asterisk, nr. 15, februar 2004.

At tage ansvar for at give mulighed. Asterisk, nr. 14, december 2003.

I beredskabets tjeneste. Asterisk, nr. 13, oktober 2003.

Selv-lærd. Asterisk, nr. 12, september 2003.

Slagfærdighedens endeligt. Asterisk, nr. 11, juni 2003.

At lære forgæves. Asterisk, nr. 10, april 2003.

Vi hører sammen. Asterisk, nr. 9, februar 2003.

Den fordømte … til stolthed! Asterisk, nr. 8, december 2002.

Fordømt til ungdom. Tale ved Danmarks Pædagogiske Universitets årsfest d. 1. november 2002.

Respekt. Asterisk nr. 7, november 2002.

Tilfældig uddannelse. Asterisk nr. 6, september 2002.

Lyksalig uvidenhed. Asterisk nr. 5, juni 2002.

Den pigelige skole. Asterisk nr. 4, april 2002.

Otium est pulvinar diaboli. Asterisk nr. 3, februar 2002.

Frøer og tudser - om brugen af lykke piller. Sammen med Claus Holm. Asterisk nr. 2, december 2001.

Det glædesløse samfund. Asterisk nr. 2, december 2001.

The Danish Way. Speech at The Adam Smith Institute, London, 29th November 2001.

Den lille stjerne. Asterisk nr. 1, oktober 2001.

Institutstrukturen ved DPU. Lagt på DPU’s hjemmeside 31. maj 2001.

A Dancing School. Speech at the IAEA Conference in Rio de Janeiro, 10th May 2001.

De kunstneriske uddannelser og forskning. Kulturministeriets konference for uddannelsesrådene i København d. 8. marts 2001.

Forskningstilknytning betyder tilknytning til forskning. Tale ved besøg på efter og videreuddannelsesafdelingerne i november og december 2000. Lagt på Overblik 8. december 2000.

Universitetets idé - Tale ved indvielsen af Danmarks Pædagogiske Universitet d. 3. november 2000. København: Danmarks Pædagogiske Universitet, 2000. Udgivet på CD-Rom.

Tale til de videnskabelige medarbejdere d. 14. august 2001. Lagt på Overblik 25. august 2000.

Rektors første tale. Tale til alle medarbejdere d. 8. august 2001. Lagt på Overblik 25. august 2000.