Om Socialanalytik

Om Socialanalytik

Socialanalytik er et socialfilosofisk perspektiv som Lars-Henrik Schmidt har udviklet gennem sit forfatterskab, hvor de centrale tidlige værker er: Viljen til Orden (1988), Det sociale selv (1990), Det socialanalytiske perspektiv (1992)og senere udfoldet som samtidsdiagnose i trebindsværket Diagnosis (1999)og i forhold til samtiden og pædagogikken i Om respekten (2003)og i forhold til samtiden og psykologien i Learkomplekset (2010)

Socialanalytikken antager, at ”det sociale ikke kan stamme andre steder fra end det sociale”, derved introduceres en social metafysik, hvor et af de centrale begreber er forestillingen om gemenhed, som er “endnu ikke er erfaret uforligelighed”.

Ellers henvises til opslag om Socialanalytik i:

Filosofisk Leksikon, Gyldendal 2008. Skrevet af cand.mag. i idéhistorie og ph.d. i sociologi Lars Geer Hammershøj.

Sociologisk Leksikon, Hans Reitzels Forlag 2011. Skrevet af lic. phil. Jens Erik Kristensen.

Opslag på Wikipedia

http://da.wikipedia.org/wiki/Socialanalytik

Optagelser af foredrag under forskningscenter GNOSIS' seminar om socialanalytik:

http://gnosis.au.dk/forskning/seminar/