Filosofiske samtaler

Individuelle filosofiske samtaler som fremmer livsduelighed. Gennem samtalen kan filosofien tilbyde en dybere forståelse af sammenhængen i personlige konflikter og problemer i forhold til rum, tid og sted.

For nærmere oplysninger og aftaler kontakt administrator.